החזר מס שבח

מס המוטל על שבח נכס הוא הדרך האופיינית שבה עיר תבטיח שחלק מההכנסות שנוצרו מעסקאות נדל"ן יועברו לתמיכה בשירותים ציבוריים. כאשר יש עלייה בערך הנכס, חייבים מסים על עלייה זו בערך הנכס. מס שבח הוא בדרך כלל אחוז מעליית הערך, כך שלא מדובר בבדיקה מיידית. בקליפורניה, מס זה אינו בדרך כלל חלק ממסי הרכוש הרגילים. משמעות הדבר היא שכאשר בעל בית מוכר את ביתו, הוא ישלם את הארנונה המקורית שלו בתוספת מס השבח החדש שלהם כאשר המכירה תצא לפועל.

החזר מס הוא כסף ששילמת יותר מדי מיסים. אתה יכול לקבל החזר של מס שבח באם מכרת את הנכס שלך בפחות ממה שקנית אותו.

האומדן “החזר מס שבח” לוקח בחשבון את ההכנסה שלך, מצב משפחתי, ניכוי במקור, זיכויים וניכויים כדי לספק לך אומדן של סכום החזר המס שלך והתאריך שבו הוא עשוי להיות מופקד בחשבון הבנק שלך. אומדן "המס לתשלום" לוקח בחשבון את ההכנסה, הניכוי והזיכויים שלך כדי לספק לך אומדן של סכום המס שאתה חייב ואת מועד הפירעון. שצריך לשלם. . אומדן זה עשוי להשתנות מכיוון ששיעורי המס והניכויים משתנים לעתים קרובות. אם ההחזר המשוער שלך נמוך מהסכום שאתה חייב, ההחזר שלך יקטן. אם זה יותר, תקבל החזר גדול יותר. או חייב יותר. החזר המס או המס בפועל שלך עשויים להיות גבוהים או נמוכים ממה שהוערך. אם זה גבוה יותר, תקבל החזר גדול יותר או חייב יותר. אם הוא נמוך יותר, תקבל החזר קטן יותר או שתצטרך להחזיר פחות. 

האומד מספק גם מידע כיצד להימנע מחיוב מס גדול או קנס באיחור בתשלום על ידי התאמת סכומי ניכוי במקור או ביצוע תשלומי מס משוערים. למידע בנושא מס שבח דירה יחידה

 

כתוב/כתבי תגובה