הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור – על איזה צרכים מדובר?

בעלות פרטית היא ערך חשוב וזכות הקרובה מאוד לזכות טבעית של הציבור. הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור זו פעולה שמבצעות רשויות מקומיות או רשויות וגופים מטעם המדינה, על פי סמכות חוקית שהוקנתה להן. מדובר בהעברת הבעלות על המקרקעין, באופן כפוי וללא הסכמה מפורשת של הבעלים.  מטרה ציבורית ראויה  ככלל, הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור היא העברת המקרקעין … להמשך קריאההפקעת מקרקעין לצרכי ציבור – על איזה צרכים מדובר?